27.10.2015 Председателю Нац.совета при Президенте РФ по проф.квалификациям